Instagram

Zapraszamy na XXXII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 11. 00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

 

Przedstawiamy ustalony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/16 z dnia 16 grudnia 2016 r., protokołu Nr XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz protokołu Nr XXIX/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.

4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.

5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

b) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r.,

c) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowic,

d) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec,

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017- 2030,

f) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017,

g) określenia warunków oraz tryb finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Szydłowiec,

h) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2017 r.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.

11. Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad.

Przed dodaniem komentarza zapoznaj się z REGULAMINEM, naruszenie któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować konsekwencje prawne, dlatego czasem warto się powstrzymać, www.naszszydlowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Administrator portalu Nasz Szydłowiec zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy, które naruszają zasady Regulaminu.

Facebook

TwitterTagi

Instagram

© 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone przez www.naszszydlowiec.pl

Oferta reklamowa