Instagram

W poniedziałek 12 czerwca w sali szydłowieckiego Zamku odbyła się już 35. sesja rady miejskiej trwającej kadencji. Najważniejszym punktem realizowanym podczas sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. 

 

Na początku burmistrz Artur Ludew przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2016, następnie skarbnik gminy Iwona Czarnota przedłożyła roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planów finansowych instytucji kultury oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016. 

Odczytana została również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat szydłowieckiego budżetu i w dużym skrócie była ona "pozytywna". Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Szydłowca odczytał przewodniczący tejże komisji Adam Pietras. Opinia RIO w sprawie tego wniosku również była "pozytywna". 

Nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu za rok 2016 i sprawozdania finansowego wszyscy obecni na sali obrad radni zagłosowali jednogłośnie "za"

Jednak już za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu "za" zagłosowało 10 radnych: Marek Koniarczyk, Józef Jarosiński, Marek Plewa, Dorota Jakubczyk, Dorota Pęksyk, Anna Majstrak, Paweł Surdy, Adam Pietras, Arkadiusz Sokołowski i Tadeusz Rut. Pozostali radni: Agnieszka Ślizak, Paweł Bloch, Maciej Kapturski, Leszek Jakubowski i Krzysztof Gula "wstrzymali się od głosu" w tej sprawie.

ludewabso2 

 

Przed dodaniem komentarza zapoznaj się z REGULAMINEM, naruszenie któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować konsekwencje prawne, dlatego czasem warto się powstrzymać, www.naszszydlowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Administrator portalu Nasz Szydłowiec zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy, które naruszają zasady Regulaminu.

Facebook

TwitterTagi

Instagram

© 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone przez www.naszszydlowiec.pl

Oferta reklamowa