Instagram

Powiat Szydłowiecki przekazał dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Umowy zostały podpisane z:

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, reprezentowanym przez zastępcę dyrektora Marka Buniewicza,

- Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, reprezentowanym przez dyrektor Anetę Oborny,

- Parafią rzymsko-katolicką pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie, reprezentowaną przez proboszcza ks. Krzysztofa Koseckiego.

- Jak w każdym roku Powiat Szydłowiecki potwierdza potrzebę ochrony zabytków przed nieuchronnymi skutkami czasu. Od 2010 roku na zainicjowany i konsekwentnie realizowany nasz program konserwatorski przekazaliśmy ponad 180 tysięcy złotych - podkreśla starosta Włodzimierz Górlicki.

Pochodzące ze środków własnych kwoty dotacji, tym razem zostaną przeznaczone m.in. na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy południowym tympanonie pałacu Józefa Brandta w Orońsku.

Zabytkowy tympanon jest integralną częścią dekoracji architektonicznej elewacji pałacu. Monogram „AC” stanowi pamiątkę po Anieli Christiani, żonie Franciszka Ksawerego Christianiego – pierwszego właściciela dóbr Orońskich, wybitnego przedstawiciela swojej epoki – humanisty, wielbiciela architektury, dyrektora generalnego Komunikacji Lądowych i Wodnych w Królestwie Polskim.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu pozyskane fundusze przeznaczy na renowację instrumentów muzycznych: harmonii ręcznej dwurzędowej guzikowej (I połowa XX w.), harmonii pedałowej /organopian/ (XIX/XX w.), skrzypiec z 2 smyczkami i futerałem (I połowa XX w.) oraz cytry akordowo-guzikowej „Fischer,s Fidola” (XIX/XX w.)

Wspomniana cytra produkcji niemieckiej, została zbudowana z drewnianego pudła rezonansowego o płaskich płytach w kolorze czarnym z naniesionym metodą kalkomanii zdobniczym motywem floralnym. Według relacji właścicielki Wiesławy Siwiec: „cytra została przywieziona z Mazur, z Lidzbarka k. Działdowa. Właścicielem był Jerzy Stanisławski, który pełnił funkcję kapelmistrza orkiestry przy OSP Lidzbark. Grał na wszystkich instrumentach bez wyjątku (dęte, strunowe). Cytrę kupił we wsi Kiełpiny k. Lidzbarka i Zielni, jako pozostałość po byłych mieszkańcach Mazur - Prusach. Cytry były własnością Jerzego Stanisławskiego od 1975 roku. Po śmierci ojca stały się moją własnością.” Pozyskany w drodze zakupu instrument został w 2016 roku wpisany do księgi inwentarzowej muzealiów MLIM w Szydłowcu.

W Pawłowie, przy XIX-wiecznej przydrożnej kapliczce zaplanowano II etap prac konserwatorsko-restauratorskich, obejmujący remont elewacji, izolacji poziomej oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Kapliczka (datowana na 1896 r.) została ufundowana przez rodzinę Hartfichów. Budynek przez wiele lat pełnił miejsce sprawowania niedzielnych i świątecznych liturgii do czasu utworzenia w 1989 r. parafii w Pawłowie - wówczas rozpoczęto budowę kościoła. W 2016 roku, kiedy obiekt sakralny został wpisany do rejestru zabytków, wykonano remont pokrycia dachu. Dziś kapliczka stanowi cenny dokument dziejów parafii i ważne miejsce w krajobrazie kulturowym wsi.

Efekty przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy wymienionych zabytkach poznamy późną jesienią.

info: szydlowiecpowiat.pl

Przed dodaniem komentarza zapoznaj się z REGULAMINEM, naruszenie któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować konsekwencje prawne, dlatego czasem warto się powstrzymać, www.naszszydlowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Administrator portalu Nasz Szydłowiec zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy, które naruszają zasady Regulaminu.

Facebook

TwitterTagi

Instagram

© 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone przez www.naszszydlowiec.pl

Oferta reklamowa